Kayıt

Kayıt

İzmir Şehir Koleji, okul öncesi yaş seviyesinden 8. sınıfın sonuna kadar eğitim ve öğretim hizmeti sağlamaktadır. 
Tüm seviyelerdeki sınıflarda karma eğitim sistemi uygulanmaktadır.

Okullarımızda öğrenci kayıt işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları ile Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili madde hükümleri dahilinde, aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülür.

Anasınıfı, Anaokulu Kayıt İşlemleri

Okul öncesi kayıt kabul aşamamızda, okul PDR uzmanı öğrenci ile görüşme gerçekleştirir. Bu görüşmede, çocukların yaş, gelişim ve ihtiyaçlarına göre geliştirilmiş akademik ve psikososyal hazırbulunuşluğu tespit etmek üzere “Okul Öncesi Gözlem Formu” kullanılır.

İlkokul Kayıt İşlemleri

26 Temmuz 2014 tarih ve 29072 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği gereğince;

İlkokulların birinci sınıfına, kayıtların yapıldığı yılın Eylül ayı sonu itibarıyla 66 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Gelişim yönünden ilkokula hazır olduğu anlaşılan 60-66 ay arası çocuklardan, velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilir.

Ortaokul Kayıt İşlemleri

Ortaokul 5’inci sınıfa öğrenci kayıtları, belirlenen kontenjan dâhilinde kayıt işlemi yapılır. Kayıt görüşmeleri Veli, Müdür Yardımcısı ve Rehber Öğretmen ile yapılır.


Buca İlköğretim