Buca Değerler Okulu

Buca Değerler Okulu

Buca Değerler Okulu
Değerler eğitimi; insan ilişkilerini ve sosyal hayatı düzenleyen eğitim ve davranış standartlarıdır. Toplumda hangi değerlere odaklanmak gerekir? Farklı değerlere sahip insanlarla nasıl ilişki kurulur? Farklı kuşaklar arasında farklı değerler sebebiyle ortaya çıkan çatışmalar nasıl önlenir? Buca değerler okulu, bu ve benzeri sorulara evrensel değerler üzerinden cevap verilen mekandır. Değerler okulu nedir, neden önemlidir? Değerler eğitimi bireylere neler kazandırır? Bu soruların cevapları ve daha fazlası için makalemizi inceleyebilirsiniz!
Değerler Okulu Nedir, Neden Önemlidir?
Değerler eğitimi, bir sosyal öğrenme modelidir. Buca değerler okulu, öğretilebilen olgular olan değerlerin en iyi şekilde anlaşılması için gerekli tüm süreçlerde aktif olarak rol almaktadır. Değerler, bireylerin geleceğe güvenle bakmasını sağlar; sosyal çatışmalardan ve sorunlardan uzaklaştırır. Değerler okulunda verilen değerler eğitimi, ebeveynlere ve eğitimcilere de bazı sorumluluklar yükler. Çocukların çevresi ve yaşadıkları ortamlar değerler için uygun mu? Ebeveynler, değerler konusunda gerekli sorumluluğu üstlenebiliyor mu? Çocuklarda temel insani değerler gelişmiş mi? Değerler eğitimi yeni yüzyılın ortaya çıkardığı olumsuzluklara karşı nasıl rehberlik sağlar? Bu ve benzeri sorulara cevap veren değerler okulu, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci ile çocukların ruhsal gelişimini de hedefler.
Buca Değerler Okulu ve Temel Değerler
Toplumda göz ardı edilemeyen bazı temel değerler vardır. Buca değerler okulu, bu değerler üzerinden toplumsal bütünleşme için hem zihinleri hem gönülleri besler. Değerler okulunda verilen değerler eğitiminde üzerinde durulan temel değerlerden en önemlileri şunlardır;
• Sevgi ve saygı
• Doğruluk ve dürüstlük
• Yardımlaşma ve dayanışma
• Sorumluluk
• Hoşgörü
• Ahlak
• Çözüm odaklılık
• Pozitiflik
• Vatanseverlik
• Üretkenlik
• Temizlik
• Duyarlılık
• Özgüven
• Adil olmak
• Nezaket
• Dostluk
Değerler Eğitiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler
Değerler okulunda verilen değerler eğitimi üç temel rol üzerinde gelişir; model, ahlaki danışmanlık ve rehberlik. Bu roller, eğitimcilere değerler eğitimi sürecinde önemli bir katkı sağlar. Bu çerçevede değerler eğitiminde dikkat edilmesi gereken hususlar şöyle sıralanabilir;
• Eğitimciler, değerleri yaşatmak için tutum ve davranışlarına özen göstermelidir.
• Çocuklar için değerler eğitiminin temel bileşenlerini dürüst, sorumluluk sahibi ve paylaşımcı eğitimciler sağlayabilir.
• Eğitimciler, öğrencilere değerler konusunda yol göstermeli ve çözüm odaklı önerilerde bulunmalıdır.
• Değerler okulunda çocuklara, özgür iradesini kullanacak bir ortam hazırlanmalıdır.
• Değerler tanımlanırken ve anlatılırken, net ve sade bir dil kullanılmalıdır.
• Öğrencilerde iyi-kötü, güzel-çirkin, görev-sorumluluk, erdem-ahlak gibi değerler eğitimi kavramlarının pekişmesi için değerler okulu eğitimcileri, uygulamalı eğitim tekniklerinden faydalanmalıdır.
• Değerlerle ilgili öneri ve tavsiyelerde buyurgan ya da emrivaki bir dil yerine teşvik edici bir dil tercih edilmelidir.
• Değerlerle ilgili kişi ve öykülerden örnekler verilmelidir.
Değerler Eğitimi İlkeleri Nelerdir?
Değer eğitimi, bazı ilkeler, prensipler ve süreçler üzerinde verilebilir. Değerler okulu, bu ilke ve süreçler konusunda uzman eğitim kadrosu ile hizmet vermektedir. Peki, Buca değerler okulu değerler eğitimi ilkeleri nelerdir?
• Değerler eğitimi duyuşsal bir alandır; bu sebeple davranışları geliştirmeye yönelik olmalıdır.
• Zihinsel, duygusal ve iradeye yönelik olmalıdır.
• Değerler eğitimi etkinlikleri, ilke ve süreçlere dayandırılmalıdır.
• Akıl yürütmeye ve mantıklı olmaya imkan veren materyaller veya dokümanlar içermelidir.
• Empati kurma yeteneğini ve benliği ya da öz saygıyı geliştirmeye odaklanmalıdır.
• İletişim, iş birliği ve güven gibi kavramlar çerçevesinde kurgulanmalıdır.
Buca Değerler Okulu: İzmir Şehir Koleji
İzmir Şehir Koleji; anaokulu, ilkokul ve ortaokul seviyelerinde değerlere ve topluma saygılı, donanımlı bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Milli, manevi ve kültürel değerlerin korunmasına odaklanan Buca değerler okulu İzmir Şehir Koleji, ülkesini ve milletini seven, değerleri keşfetme arzusu olan nesiller yetiştirilmesi için donanımlı bir eğitim kadrosu ile hizmet vermektedir. Ayrıca, evrensel değerleri keşfetme arzusu ve sorumluluk bilinci olan bireylerin topluma kazandırılması için çağın gerekleri ile değerleri harmanlayan bir eğitim modeli uygulamaktadır

buca değerler okulu değerler okulu buca özel okul izmir özel okul izmir değerler okulu izmir buca anaokulu buca ilkokulu buca kolej değerler okulu nedir değerler okulu neden önemlidir

Buca İlköğretim