Saliha KAYALIK

      1973 yılında İzmir'de doğdu. İlk ve ortaöğrenimini İzmir’de tamamladı. Anadolu Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 2017 yılından itibaren İzmir Şehir Koleji’nde çalışmakta

salihakayalik@izmirsehirkoleji.com