Revir

Öğrencilerimizin sağlık problemlerine anında müdahale edilmesi, gerekli tedavinin yapılması ve önlemlerin alınabilmesi amacıyla okulumuzda bir adet hemşire bulunmaktadır.

Revir; öğrencilere, öğretmenlere ve okul çalışanlarına sağlık hizmeti vermektedir. Revirde acil durumlarda bulunması gereken temel ilaçlar ve tıbbi malzemeler yer almaktadır

Okulda rahatsızlanan öğrencilere ilk müdahale burada yapılmaktadır. (Ateş ve tansiyon ölçümü, pansuman, sıcak ve soğuk uygulama vb.) Hemşirenin gerekli gördüğü durumlarda öğrencinin ailesiyle iletişime geçilerek öğrencinin hastaneye sevki sağlanmaktadır.

Kronik rahatsızlığı bulunan öğrenciler (diyabet, astım, alerji, epilepsi vb.) gözetim altında tutularak ilaç takipleri yapılmaktadır.

Revir tarafından öğrencilerin Snellen Göz Taraması, kişisel bakım kontrolü, boy ve kilo takibi yapılmaktadır. Öğrencilere düzenli olarak hijyen eğitimi verilmektedir.