Kayıt Kabul Şartları

İzmir Şehir Koleji kayıt süreci, eğitim yılının ikinci döneminde başlamaktadır. Kayıt önceliği kurumumuzda eğitim gören öğrencilerde olup kayıt yenileme işlemi sona erdikten sonra yeni kayıt dönemi ilan edilir.

Anaokulu kayıtlarımız 36 aydan başlayıp rehberlik ve veli görüşmesi sonucunda gerçekleşmektedir.

İlkokul kayıtlarımız 1. Sınıf öğrencileri için rehberlik görüşmesi ve Okul Olgunluk Testi sonucunda yapılır. İlkokul ara sınıf öğrencileri için rehberlik görüşmesinin yanı sıra öğrencinin akademik yeterlilik ve hazır bulunuşluğunu test etmek amacıyla kısa bir sınav uygulanır.

Ortaokul kayıtlarımızın tamamı sınav sonucuna göre yapılmaktadır. Okul yönetimince belirlenen baraj seviyesini geçemeyen öğrencinin kaydı kabul edilmez.