İŞK Ortaokulu

Öğretmen kadromuz en önemli güven kaynağımızdır. Dinamik, tecrübeli, öğrenci merkezli ve alanında uzman eğitim kadromuzla çağa uygun eğitim stratejileri geliştirerek eğitim ve öğretimi daha etkili bir hale getiriyoruz. Öğrencilerin konuları daha iyi öğrenebilecekleri interaktif konu anlatımları, etkinlikler, soru çözümleri, konu testleri, hazırlık ve online değerlendirme sınavları, elektronik kitaplar ve daha birçok içerik yer almaktadır.

Akademik çalışmalarımızın temelinde birey vardır. Tam öğrenme modeline dayalı olarak, her ay yapılan çeşitli merkezi deneme sınavlarında öğrencilerin seviyeleri tespit edilmektedir. Akademik desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere ek çalışmalarla gerekli destek verilmektedir.

Okulumuzda hafta sonu yapılan akademik kurslarımızda konu tekrarlı etkinlikler ve test çözümleri uygulanır. Öğrencilerimize hem eksik konularını belirlemede hem de test çözüm tekniğini öğrenmede destek olunur. Hafta sonu uygulanan kurslarımız aynı hafta işlenen konuların pekiştirilmesi yönünde olduğu için sınıf ortamında çeşitli aktivitelerle konular daha etkin şekilde tekrar edilir.

LİSELERE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Okulumuzda 8. sınıflarda liselere hazırlık sınavına yönelik olarak üst düzey çalışmalar yapılmaktadır. Sınava yönelik hızlandırma programı hazırlanır ve her hafta deneme sınavı uygulanır. Bu sınav sonucu değerlendirilerek eksik konular tamamlanır. Tüm akademik dersler müfredat dışında etütler ile desteklenir. Kasım ve nisan aylarında konu tekrarlarına yer verilir ve deneme sınavlarının sıklığı arttırılır. İki dönemde de “Merkezi Ortak Sınavlardan” 10 gün önce müfredat derslerinin bitimiyle akşam dersleri planlanır. Bu dönemde her gün bir deneme sınavı uygulanarak çalışmalar pekiştirilir. Rehberlik Servisimiz tüm yıl boyunca sınava yönelik seminerler yaparak öğrencilerimizi daha güdülenmiş olarak sınava hazırlar.

Okulumuzda, liselere hazırlık süreci 5. 6. ve 7. sınıflarda güçlü akademik altyapı ve farkındalık çalışmalarıyla başlar, 8. sınıfta doğrudan sınav başarısına odaklanan yoğun bir hazırlık süreci devreye girer.

Bu kapsamda öğrencilerin liselere giriş sınavı Hazırlığı 3 ana koldan eşzamanlı olarak yürütülür:

Liselere Giriş Sınavı Hazırlığı

Öğrenciler, özel olarak hazırlanmış üst düzey içeriklerle öğrenim görür. Sınava hazırlık süreci periyodik süreç izleme sınavları, etüt çalışmaları, tarama testleri, ulusal deneme sınavlarıyla desteklenir.

Motivasyon Eğitimi

Liselere giriş sınavında yüksek başarı elde etmek için bilgi kadar sınav motivasyonu da çok önemlidir. Eğitimlerimizde öğrencilere anlayarak hızlı okuma, hafıza teknikleri, zihin haritaları, test çalışmaları gibi motivasyon artırıcı eğitimler verilir; öğrencilerin sınav başarısı yükseltilir.

Bireysel Destek

Liselere giriş sınavında yüksek başarının önemli bileşenlerinden biri de öğrenciye özel uygulamalardır. Üst düzey başarı için bireysel farklılıkların gözetilmesi, özel yöntemler oluşturulup, bu bireysel farklılıkların verime ve avantaja dönüştürülmesi gerekir. Öğretmen desteği, öğrenme stiline özel çalışma planı, kazanım takibi ve etüt planlaması, performans takibi, psikolojik destek, stres yönetimi ve zamanı doğru kullanma teknikleri öğrencilerin başarısını arttırmaya yönelik uygulamalarımızdan bazılarıdır.

YABANCI DİL

Yeni çağın eğitim öğretim yöntemi ile akademik başarıyı artırarak dünya dili İngilizceyi konuşan bireyler yetiştiriyoruz. Yabancı dil eğitimi, alanında uzman Türk ve native öğretmenler rehberliğinde verilmektedir.

Anaokulundan başlayıp 8. Sınıfta sonlandırdığımız İngilizce öğretimini hafta içi 14 saate varan İngilizce dersleri, hafta içi etütleri ve hafta sonu kursları ile destekliyoruz. Ayrıca öğrencilerimizi hafta sonu kurslarında Cambridge Üniversitesinin birçok ülkede standart olarak uyguladığı ve uluslararası geçerliliği olan ESOL sınavına hazırlıyoruz. (Starters, Movers, Flyers, KET, PET)

Okulumuzda ikinci yabancı dil olarak 3. sınıftan itibaren Almanca ve Fransızca eğitimi de verilmektedir. Almanca ve Fransızca dersinde amacımız edinilen ikinci yabancı dil ile belirli bir seviye yakalamak ve öğrencilerimizi temel kullanıcı düzeyine ulaştırmaktır.

KULÜP FAALİYETLERİ

Okulumuzda her öğrencinin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda kulüp çalışmalarına yönlendirilerek öğrencilerimizin ilgili gelişimleri hedeflenmektedir. Kulüp saatlerinde her branşta, alanında uzman eğitmenler görevlidir. Kulüp mevcutları uygun sayılarda tutularak, uygulanan programların etkinliğinin artırılması hedeflenir. Verilen eğitimler teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı olarak da desteklenmektedir.

► English Fun Studio
► İngilizce Basın Yayın
► Hızlı Okuma
► Okçuluk
► Neşeli Bilim
► Zeka Oyunları
► Satranç
► Futbol
► Voleybol
► Basketbol
► Jimnastik
► Gitar
► Keman
► Ritm