İŞK İlkokulu

Eğitim felsefemiz gereği demokratik ve çağdaş öğrenme ortamları yaratarak öğrencilerimizin bireysel öğrenmelerinin yanı sıra takım çalışmalarına yatkın, sorumluluk bilinci gelişmiş, çevresiyle etkin iletişim kurabilen, meraklı, sorgulayan ve bilinçli bireyler olarak yetişmeleri hedeflenmektedir.

Gelişen ve değişen dünyada eğitim; bireylere bilgiler kazandırmanın yanında, kazandırdığı bilgileri kullanma, yaşama aktarma, akıl yürütme ve yeni durumlara uyarlama amaçları doğrultusunda şekillenmektedir.
İŞK’da ilkokula başlayacak öğrenciler; okul psikoloğu tarafından Metropolitan Okul Olgunluğu Testine alınır. Öğrenciye en uygun sınıf ortamının belirlenmesi için öğrencilerin gruplandırılmasında;

• Okul Olgunluğu Testi sonuçları,
• Öğrenci ve veli görüşmeleri,
• Öğrencinin yaş düzeyi (60-72 ay) göz önünde bulundurulur.

Öğrencilerimiz 15-20 kişilik sınıflarımızda; akıllı tahta ve interaktif eğitim uygulamalarıyla modern eğitim öğretim anlayışının bütün argümanlarının uygulandığı kaliteli öğretim ile zengin sosyal yaşamın dengeli birlikteliğinin ayrıcalığını yaşarlar.
Öğrencilerimize kaliteli akademik eğitimin yanı sıra zengin branş eğitimi verilerek, öğrencilerimizin renkli bilgi birikimi ile yetişmeleri amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda temel derslerin yanında;

► Görsel Sanatlar,
► Müzik,
► Beden Eğitimi,
► Satranç,
► Zeka Oyunları,
► Robotik Kodlama
► Sanatsal ve Sportif Kulüpler
► İkinci Yabancı Dil,
► Drama,
► Değerler Eğitimi dersleri de verilmektedir.

Sosyal yönden gelişimine katkı sağladığımız öğrencilerimiz süreç değerlendirme sınavları, onu takip eden deneme sınavları ile beraber akademik yönden de desteklenerek süreci tanırlar. Bu sınavlarla birlikte öğrenciler, hem zaman yönetimini hem de test çözme tekniklerini kavrayabilmektedir.

İlkokul biriminde; Farklılaştırılmış Öğretim Stratejilerine uygun olarak hazırlanmış sınıflar, branş atölyeleri, fen ve teknoloji laboratuvarı, bilişim teknolojileri laboratuvarı, kütüphane, halı saha, jimnastik odası ve spor salonu bulunmaktadır.