İŞK Anaokulu

İŞK Anaokulunda uygulanan programın öznesi, eğlenerek öğrenme ve keşfederek araştırmayı cesaretlendirme temeline dayanmaktadır. Çember zamanı, düşünme-sorgulama zamanı, anlatım-soru cevap, muhakeme çalışmaları, hikaye dinleme-oluşturma, tekerleme, parmak oyunları, kukla etkinliklerini içeren dil etkinlikleri, sanatsal ve yaratıcı etkinlikler, fiziksel aktiviteler, bireysel ve grup oyunları, outdoor etkinlikleri, yabancı dil, fen ve matematik çalışmalarının yanı sıra farklı ilgi alanlarını destekleyecek aksiyon kulüpleri ve sosyal sorumluluk projeleri programın vazgeçilmez parçalarıdır. Doğa tutkunu, çevresindeki her şeyin kıymetini bilen, vicdanlı, mutlu ve donanımlı, kreatif düşünen bireyler yetiştirmek temel hedefler arasındadır.

Yaş grupları ve gelişim özellikleri dikkate alınarak hazırlanan programda bireye yönelik öğrenme stilleri geliştirilir. Bahçe-botanik etkinliklerinde bitki bakımı, sulama, toprak havalandırma, budama ve ürün hasadı gerçekleştirilir. Deney çalışmaları yapılarak yaşamsal deneyim olanakları sunulur. Mutfak stüdyosunda günlük yaşam becerileri geliştirilir.

Birçok okul öncesi yaklaşım modelinin (Orman okulu, Waldorf; Reggio Emilia, High/Scope, Montessori, Bank Street, PYP) güçlü yönlerini kullanarak MEB ile uyumlu hale getirdiğimiz eğitim ve öğretim programımızı;

♦ Ek Branşlar
♦ Tam Zamanlı İngilizce
♦ Akıl Zeka Oyunları
♦ Robotik Kodlama
♦ Drama
♦ Satranç
♦ Neşeli Bilim
♦ Müzik ve Orff
♦ Jimnastik
♦ Beden Eğitimi
♦ Görsel Sanatlar dersleriyle desteklemekteyiz.

Scamper Tekniği

Scamper tekniği ile her fikir varolan başka bir fikirden doğar; böylece grupça özgün yaratıcı düşüncelerin ortaya çıkarılması amaçlanır. Çocuklarımız tarafından en beğenilen etkinlikler arasında yer alan Scamper çalışmalarıyla ayrıca kullanmadığımız atık malzemeleri bir araya getirerek özgün sorular doğrultusunda yeni şeyler üretebilecekleri, farklı fikirlere saygı duyabilecekleri, bireysel ve/veya grup eşliğinde çalışma ortamları oluşturarak keşfederek öğrenme imkanlarına sahip olmaları sağlanır. Göster-Anlat Tekniği ile özellikle dil ve sosyal gelişimleri desteklenir.

Hijyen Dersi

Okul hemşiresinin her ay boy/kilo ölçümlerini gerçekleştirdiği Hijyen dersi kapsamında temel sağlık bilgileri periyodik olarak çocuklarla paylaşılır.

Rehberlik ve Destek Çalışmaları

İŞK rehberlik servisi ile aktif iletişim sağlanır. Haftanın belli günlerinde okul psikoloğu bireysel ve/veya grup gözlemi yapar; çeşitli test ve envanterleri uygular; hazırlık sınıfları için yıl sonunda okul olgunluğu test çalışmalarını yürütür ve raporlar.

Eğitimci Kriterlerimiz

Anaokulumuz MEB standartlarındaki atama kriterleri doğrultusunda lisans mezunu öğretmenlerle çalışmaktadır. Bu nedenle “ilk altı yıl; altın yıllardır “ düsturundan hareketle, bize emanet ettiğiniz çocuklarımızı ehil ellere teslim ederek en büyük gururu yaşıyoruz. Okul öncesi öğretmenliği lisans mezunu eğitimciler ve her branşın ayrı özel öğretmenleri ile multidisipliner çalışma yürütüyoruz.

Oryantasyon Çalışmaları

İlkokula başlayacak olan hazırlık sınıflarının adaptasyon sürecini daha kolay atlatabilmeleri için özel olarak planlanan ilkokul zümresi ile yaptığımız oryantasyon çalışmaları hazırlık sürecini kolaylaştırmakta ve çocuklarımızda uyumu arttırmaktadır.