İnsan Kaynakları

İzmir Şehir Koleji olarak bizimle aynı hayalleri paylaşan, aidiyet duygusu güçlü, iyi niyetli ve gelişmeye açık öğretmenlerimizi aramızda görmek istiyoruz. Bu doğrultuda:

♦ Teknolojiyi takip eden

♦ Sosyal iletişimi güçlü

♦ Fedakar

♦ Öğretmenlik misyonunun bilincinde

♦ Kurumumuzu tanıyan ve kurum kültürümüzle barışık

♦ Uyumlu

♦ Çalışkan

♦ Üretken öğretmenlerle İzmir Şehir Koleji ailesini güçlendirmeyi amaçlıyoruz.