Değerler Okulu

Değerler insan yaşamına yol gösteren, önem dereceleri farklı olan, soyut, nesnelliği olmayan, duyguya dayalı öznel inançları temsil eden, istenilen, belirli bir duruma özgü olmayıp tüm durumlara yayılan hedefler olarak tanımlanan, bu çerçevede neyin “doğru” neyin “yanlış” olduğuna ilişkin bireysel norm ve tavırların göstergesi olan ve insanların ulaşmak istedikleri hedeflerle ilgilidir.

İŞK kültürünün temellerini oluşturan değerlerimiz, öğrenci akademik programının da yapı taşını oluşturmaktadır. Kurumumuzun en önemli hedefi öğrencilerin akademik program ve öğrenim deneyimleriyle kazandıklarını evrensel değerlerle bütünleştirmeleri, yarınlara değer katan bireyler olarak yetişmeleridir. Bu bağlamda okul öncesinden başlayarak devam eden değerler eğitimi programıyla, öğrencilerimize aşağıda belirtilen temel değerler ve bunların alt açılımlarını kazandırmaya çalışmaktayız:

♦ Sevgi
♦ Saygı
♦ Mutluluk
♦ Sorumluluk
♦ Adalet
♦ Yardımseverlik
♦ Dürüstlük
♦ Hoşgörü
♦ Alçakgönüllülük
♦ Empati
♦ Kanaat Etme
♦ Çalışkanlık
♦ Sabır

Değerler Eğitim Programının Amaçları

- İyi karakterli bireyler yetiştirmek,
- Temel değerleri pekiştirmek,
- Çocukların kendilerine ve topluma yararlı olacak temel değerleri psikolojik, bilişsel ve sosyal gelişimlerine uygun olarak kazanmalarını sağlamak,
- Çocukların kazandıkları değerleri davranışla ifade etmeleri yönünde fırsat vermek,
- Karakter ve değerler eğitiminin ailede ve okulda paralel bir şekilde işleyişini sağlamaktır.