Bursluluk

İzmir Şehir Koleji, toplumsal sorumluluk bilinci çerçevesinde hem akademik olarak başarılı olan hem de yönetim kurulunun uygun gördüğü ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim yaşamlarına burs imkanı sunarak katkıda bulunmaktadır. Her eğitim dönemi içerisinde Ocak, Şubat ve Mart aylarında 4, 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan bursluluk sınavı sonucunda okul yönetimince belirlenen oran ve kontenjanlarda burs verilmektedir. Ortaokulda uygulanan burs imkanı öğrencinin olumsuz davranış sebebiyle ceza almaması durumunda dört yıl boyunca geçerlidir.